Business plan: instant natural super-food

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Business plan: instant natural super-food
Autor práce:
Mazal, Jakub
Typ práce:
Diplomová práce / Master thesis
Vedoucí práce:
Lukeš, Martin
Osoba oponující práci:
Procházka, David Anthony
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The goal of the thesis is to develop a business plan for an instant natural food replacement operating on the Czech market, analyse the potential and feasibility of this business idea and calculate the financial estimates of the business. In the first part of the thesis, theoretical background on business planning is mapped with special focus on recent developments such as canvas business model, lean canvas and lean startup approach. This is followed by business plan structure which serves as a base for the practical part. Last topic of the theoretical part summarizes current trends in the food industry and especially market with functional food, dietary supplements, powdered food replacement, and anticipated future developments. The practical part of the thesis is constituted by the business plan for the startup selling natural powdered meal-replacement on the Czech market. The goal of this part is to verify the business model by conducting a customer survey, assess the market potential, develop the company strategy and analyse its feasibility based on the financial model for potential use by external stakeholders.
Klíčová slova:
entrepreneurship; healthy diet; super-food; business plan; instant meal replacement

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Entrepreneurship
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
21. 12. 2015
Datum podání práce:
13. 5. 2016
Datum obhajoby:
08.09.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
55654_xmazj18.pdf [2,00 MB]
Oponentura:
49389_prod00.pdf [185,05 kB]
Hodnocení vedoucího:
55654_lukesm.pdf [48,67 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/55654/podrobnosti