When Austerity Didn't Work: A Case Study of Greece

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
When Austerity Didn't Work: A Case Study of Greece
Autor práce:
Stamatiadis, Andreas
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Chytilová, Helena
Osoba oponující práci:
Prokop, Jaromír
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The aim of this thesis is to evaluate the austerity measures implemented by Greece during the Eurozone sovereign debt crisis. After providing information on the structural deficiencies of the Greek economy and how they created the crisis and affect economic growth, this thesis provides academic literature and empirical research on the austerity effects on the Greek economy and the Greek people. Furthermore, it criticizes austerity and the fallacies of the IMF, while also debating the Keynesian and supply-side approaches. The results show that albeit remarkable achievements in fiscal consolidation, austerity caused an ongoing recession, while failing to tackle existing structural problems of the Greek economy and increasing regional inequalities and deterioration of the Greek peoples physical and mental health.
Klíčová slova:
fiscal multipliers ; IMF; Greek crisis; austerity

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Economics
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
24. 4. 2016
Datum podání práce:
7. 9. 2016
Datum obhajoby:
08.09.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
57437_qstaa05.pdf [1,41 MB]
Oponentura:
49248_proj04.pdf [369,17 kB]
Hodnocení vedoucího:
57437_chyh01.pdf [163,08 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/57437/podrobnosti