Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Je daňová politika u cigaret v kontextu zemí EU účinná?

Autor práce: Lichterová, Markéta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Tepperová, Jana
Osoba oponující práci: Tecl, Jan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Je daňová politika u cigaret v kontextu zemí EU účinná?
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato práce se zabývá otázkou, zda výše zdanění ovlivňuje spotřebu cigaret. Pro účely analýzy byly nejprve prozkoumány faktory ovlivňující spotřebu cigaret, jako je socioekonomický status obyvatelstva nebo používané politiky státu omezující spotřebu cigaret. Analýza samotná je založena na sestavení ekonometrického modelu regresní analýzy na panelových datech. Panelová data v sobě obsahují informace za státy Evropské unie za dobu 2003 až 2015. Cílem diplomové práce je zjistit, zda daňová politika států v oblasti zdanění cigaret je v kontextu zemí EU účinná, tj. zda zdanění ovlivňuje spotřebu cigaret. Z provedené analýzy vyplývá, že proměnná zdanění cigaret je statisticky nevýznamná. Z toho vyplývá, že výše zdanění neovlivňuje spotřebu cigaret.
Klíčová slova: panelová data; regresní analýza; ekonometrická analýza; spotřeba cigaret; zdanění cigaret; daň z přidané hodnoty; spotřební daň; Evropská unie

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra veřejných financí
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Je daňová politika u cigaret v kontextu zemí EU účinná?
Překlad názvu: Is a tax policy imposed on cigarettes in the context of the EU effective?
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis is based on the question, whether a taxation have an effect on consumption of cigarettes. At the first there was needed to find factors which affect the cigarettes consumption. These factors are socioeconomic status of the population or using regulatory politics for tobacco products. Analysis is based on estimation econometrics model of regression analysis on panel data set. The panel data set consist from information about member states of European union for years 2003 to 2015. The goal of the thesis is to find an answer whether the tax policy of member states in according to taxation of cigarettes is effective. It means whether taxation of cigarette have an impact on cigarettes consumption. The analysis show that the explanatory variable for taxation is statistically inefficient. That say that the level of taxation does not affect the cigarettes consumption.
Klíčová slova: econometrics analysis; cigarettes consumption; VAT; excise duties; European union; taxation of cigarettes; regression; panel data

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 8. 2015
Datum podání práce: 15. 1. 2016
Datum obhajoby: 16.09.2016
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce53763_xlicm00.pdf [2,51 MB]
Veřejná příloha14168_xlicm00.csv [27,74 kB]
Veřejná příloha14169_xlicm00.unknown [9,77 kB]
Oponentura49384_xtecj02.pdf [241,31 kB]
Hodnocení vedoucího53763_charja.pdf [200,14 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/53763/podrobnosti