Je daňová politika u cigaret v kontextu zemí EU účinná?

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Je daňová politika u cigaret v kontextu zemí EU účinná?
Autor práce:
Lichterová, Markéta
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Tepperová, Jana
Osoba oponující práci:
Tecl, Jan
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis is based on the question, whether a taxation have an effect on consumption of cigarettes. At the first there was needed to find factors which affect the cigarettes consumption. These factors are socioeconomic status of the population or using regulatory politics for tobacco products. Analysis is based on estimation econometrics model of regression analysis on panel data set. The panel data set consist from information about member states of European union for years 2003 to 2015. The goal of the thesis is to find an answer whether the tax policy of member states in according to taxation of cigarettes is effective. It means whether taxation of cigarette have an impact on cigarettes consumption. The analysis show that the explanatory variable for taxation is statistically inefficient. That say that the level of taxation does not affect the cigarettes consumption.
Klíčová slova:
econometrics analysis; cigarettes consumption; VAT; excise duties; European union; taxation of cigarettes; regression; panel data

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
12. 8. 2015
Datum podání práce:
15. 1. 2016
Datum obhajoby:
16.09.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
53763_xlicm00.pdf [2,51 MB]
Veřejná příloha:
14168_xlicm00.csv [27,74 kB]
Veřejná příloha:
14169_xlicm00.unknown [9,77 kB]
Oponentura:
49384_xtecj02.pdf [241,31 kB]
Hodnocení vedoucího:
53763_charja.pdf [200,14 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/53763/podrobnosti