Drivers of Corporate Social Responsibility (CSR) in Family Businesses

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Drivers of Corporate Social Responsibility (CSR) in Family Businesses
Autor práce:
Mengel, Niklas
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Tyll, Ladislav
Osoba oponující práci:
Hnilica, Jiří
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
This thesis analyzed the Drivers and Implementation Approaches of Corporate Social Responsibility (CSR) in Family Businesses. Qualitative Analysis based on Semi-Structured Interviews was conducted in the region of Southern Lower Saxony and later on quantified through category-based Content Analysis. The results suggest that Drivers of CSR can be divided into value-based and strategic, and Implementation Approaches into informal and formal. Family Businesses are more likely to be driven by values and implement an informal approach. Further, a model to define CSR, called Four-Peak Pyramid of Corporate Social Responsibility, was developed. It consists of two fundamental stones of CSR, Compliance and Profitability, and four peaks called Marketplace, Workplace, Community and Environment.
Klíčová slova:
Drivers; Sustainability; Corporate Social Responsibility (CSR); Family Businesses

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of strategy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
24. 7. 2016
Datum podání práce:
30. 8. 2016
Datum obhajoby:
08.09.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
58220_menn00.pdf [1,70 MB]
Oponentura:
49317_hnilica.pdf [483,18 kB]
Hodnocení vedoucího:
58220_tylll.pdf [405,54 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/58220/podrobnosti