The impact of POS materials on sales: LEGO Nexo Knights 2016 campaign in toy specialist stores

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
The impact of POS materials on sales: LEGO Nexo Knights 2016 campaign in toy specialist stores
Autor práce:
Kinštová, Veronika
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Král, Petr
Osoba oponující práci:
Karlíček, Miroslav
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
In today's highly competitive and cluttered marketing environment it becomes increasingly harder for brands to differentiate themselves form others. This is especially pronounced in the retail space. Shopper marketing is a discipline that focuses on shoppers and their needs to create a unique shopping experience and thereby increase in-store communication effectiveness. Keeping in mind the challenges of marketing to children, LEGO aims to communicate to its shoppers as well as consumers through the platform of in-store its core values of creative play, fun and learning. The thesis discusses the effectiveness of LEGO shopper marketing, specifically the engagement elements it uses in various channels. The aim is to test and evaluate the impact of these materials on the target audience and sales as well as define the hierarchy of LEGO in-store communication materials. In the theoretical part shopper marketing concepts, shopper beaviour and marketing in the toy industry are discussed.
Klíčová slova:
Shopper marketing; Engagement elements; Toy industry

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
18. 2. 2016
Datum podání práce:
15. 9. 2016
Datum obhajoby:
08.09.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
56248_xkinv02.pdf [13,90 MB]
Oponentura:
49375_karlm.pdf [431,08 kB]
Hodnocení vedoucího:
56248_kralp.pdf [58,15 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/56248/podrobnosti