Impact of New Technologies in Energy on Households

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Impact of New Technologies in Energy on Households
Překlad názvu:
Vliv nových technologií v energetice na domácnosti
Autor práce:
Novák, Dominik
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Strouhal, Jiří
Osoba oponující práci:
Žádník, Josef
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Diplomová práce si klade za cíl vyhodnotit potenciál domácích systémů pro ukládání energie pro koncového uživatele. V teoretické části proto představuje historický vývoj na energetických trzích v Evropě, s účelem identifikovat, jaký byl dopad tohoto vývoje na produkty nabízené poskytovateli elektřiny koncovým uživatelům. Poznatky z této analýzy jsou následně využity k sestavení modelu, který slouží k vyhodnocení profitability domácích baterií pro tuzemské domácnosti, a který je představen v praktické části diplomové práce. S pomocí modelu je provedeno vyhodnocení profitability domácích baterií pro tři různé typy domácností a zároveň jsou identifikovány základní hnací síly a omezení pro rozvoj adopce systémů pro ukládání energie tuzemskými domácnostmi.
Klíčová slova:
energetika; baterie; fotovoltaika; technologie; elektromobilita; smart metering

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra strategie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 11. 2015
Datum podání práce:
1. 9. 2016
Datum obhajoby:
08.09.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
55302_xnovd39.pdf [1,72 MB]
Oponentura:
49196_Žádník.pdf [390,12 kB]
Hodnocení vedoucího:
55302_strouhal.pdf [391,03 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/55302/podrobnosti