Systém managementu společenské odpovědnosti ve vybrané firmě.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Systém managementu společenské odpovědnosti ve vybrané firmě.
Autor práce:
Kluc, Martin
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Plášková, Alena
Osoba oponující práci:
Bílková, Lucie
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this thesis is to describe and evaluate the current situation of social responsibility in selected company (Prague Airport), and propose possible improvements based on identified responses via questionnaire. And also by analyzing report of corporate social responsibility issued by Prague Airport in comparison with the requirements of the Global Reporting Initiative version of the G4. In the first part are theoretically analyzed the basic features and principles of social responsibility, approaches to evaluation and mentioned trends in reporting. Then are described the specifics and development of air transport and the methodology used in the creation of the questionnaire. The practical part describes the current situation of corporate social responsibility at Prague Airport. Based on the survey and the analysis reports according to GRI Guidelines. In the conclusion, are the answers to the hypothesis written in the introduction and also suggested possible improvements.
Klíčová slova:
corporate social responsibility; Global Reporting Initiative; CSR

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
24. 11. 2015
Datum podání práce:
30. 6. 2016
Datum obhajoby:
15.09.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
55282_xklum12.pdf [7,37 MB]
Oponentura:
49316_Bílková.pdf [504,76 kB]
Hodnocení vedoucího:
55282_plaskova.pdf [389,28 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/55282/podrobnosti