Fluktuace zaměstnanců v podnikové praxi

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Fluktuace zaměstnanců v podnikové praxi
Autor práce:
Uher, Aleš
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Kaczor, Pavel
Osoba oponující práci:
Musil, Martin
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá problémem fluktuace v podnikové praxi. Shrnuji zá-kladní poznatky týkající se samotného pojmu fluktuace a její význam v ovlivňování řízení lidských zdrojů v organizacích. Dále analyzuji míru fluktuace v závodě Planá nad Lužnicí, patřící společnosti MADETA a.s. a za pomoci dotazníkového šetření zaměřené-ho na spokojenost zaměstnanců v daném závodě se snažím zjistit možné příčiny nespo-kojenosti vedoucí k odchodu z organizace a navrhnout případné doporučení pro vedení společnosti vedoucí ke snížení míry fluktuace.
Klíčová slova:
fluktuace; odchod zaměstnanců; lidské zdroje; spokojenost zaměstnanců

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta managementu
Název katedry:
Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 4. 2015
Datum podání práce:
30. 6. 2016
Datum obhajoby:
08.09.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
55327_xuhea00.pdf [2,20 MB]
Oponentura:
49020_musil.pdf [24,77 kB]
Hodnocení vedoucího:
55327_kaczorp.pdf [614,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/55327/podrobnosti