Fluktuace zaměstnanců v podnikové praxi

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Fluktuace zaměstnanců v podnikové praxi
Autor práce:
Uher, Aleš
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Kaczor, Pavel
Osoba oponující práci:
Musil, Martin
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Main purpose of this bachelor thesis is to analyze employee's Turnover in business practice. In this thesis are summarized the basics of the common concept of employee's Turnover and it´s importance in influencing management of human resources. Further in the thesis it´s analyzed rate of fluctuation in establishment Planá nad Lužnicí which is owned by MADETA a.s. company. Survey is focused on analyzing of satisfaction of employees in the establisment. Other goals of my thesis are analyzing employees dissatisfaction in establishment and their potential purpose of leaving the company. In the end of this thesis are designed recommendations for company to eliminate rate of employee's turnover.
Klíčová slova:
Employee Turnover; human resources; departure of employee's; employee's satisfaction

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Management
Název katedry:
Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 4. 2015
Datum podání práce:
30. 6. 2016
Datum obhajoby:
08.09.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
55327_xuhea00.pdf [2,20 MB]
Oponentura:
49020_musil.pdf [24,77 kB]
Hodnocení vedoucího:
55327_kaczorp.pdf [614,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/55327/podrobnosti