Vztahy Ruska se zeměmi V4: Komparativní studie

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vztahy Ruska se zeměmi V4: Komparativní studie
Autor práce:
Trejbal, Václav
Typ práce:
Disertační práce / info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Vedoucí práce:
Voráček, Emil
Osoba oponující práci:
Veselý, Zdeněk; Maslowski, Nicolas; Kořan, Michal
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of the dissertation thesis is to compare the political relations of the Russian Federation and four Visegrad countries and to identify various aspects which contribute most to the differences in the form, content and closeness of the relations. The core of the thesis is a comparative case study focused on the comparison of context of individual bilateral relations. These will be viewed as a clash of two foreign policies. Neoclassical realism will serve as the theoretical background for the analysis of Russian and Visegrad countries´ foreign policies. The methodological apparatus of international political economy will be used as well.
Klíčová slova:
Russian foreign policy; economic relations; Central Europe

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politické vztahy
Typ studijního programu:
Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
21. 9. 2011
Datum podání práce:
1. 10. 2014
Datum obhajoby:
15.09.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
36799_xtrev04.pdf [2,52 MB]
Oponentura:
48908_ves.pdf [260,15 kB]
Oponentura:
48909_masn00.pdf [270,22 kB]
Oponentura:
48910_Kořan.pdf [299,05 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/36799/podrobnosti