Business Intelligence in Healthcare - Data Mining Techniques as a Possible Hospital Management Tool in Austria

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Business Intelligence in Healthcare - Data Mining Techniques as a Possible Hospital Management Tool in Austria
Překlad názvu:
Business Intelligence in Healthcare - Data Mining Techniques as a Possible Hospital Management Tool in Austria
Autor práce:
Schmied, Marten
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Štěrbová, Ludmila
Osoba oponující práci:
Mevenkamp, Nils
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
V poskytování veřejné zdravotní péče je kvůli narůstajícím ekonomickým omezením potřeba efektivního a udržitelného manažerského plánovaní v nemocničním sektoru. Business Intelligence je extrakce znalostí relevantních pro podnik s cílem upravit a zdokonalit výkonné operace. Na volném trhu průmyslová odvětví uplatňují porovnávací metody a tak softvér určený k vytváření Business Intelligence je nabízený mnoha společnostmi. Vytěžovaní dat (angl. Data Mining) dále popisuje ustanovení algoritmů, které mají za úkol trénovat programy na detekci neviditelných vzorů z obrovského objemu dat. Proto je vytěžovaní dat vhodné zařadit mezi znalosti relevantní pro podnik, obzvláště když je toto dolování schopné vytvořit přesnější předpovědi. Práce zkoumala status informačních technologii běžně využívaných v rakouských nemocnicích a zároveň identifikovala studie, které aplikují vytěžovaní dat do nemocničního informačního systému s cílem zajistit Business Intelligence. Zatímco je obecná úroveň rakouských nemocničních informačních systémů dostatečně sofistikovaná, objevují se společné výzvy v rozdělení mezi klinickými a administrativními systémem a jejich uživatelských rozhraní. Co se týče samotného vytěžovaní dat, naprostá většina studií má za cíl zlepšení v oblasti medicíny. Taktéž bylo zjištěno, že existují aplikace, které mají dobrý a relevantní přínos pro podnik, avšak jejich reálné zavedení do praxe potřebuje další hlubší výzkum.
Klíčová slova:
nemocničního informačního systému; Vytěžovaní dat; Business Intelligence

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 5. 2016
Datum podání práce:
31. 8. 2016
Datum obhajoby:
15.09.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
57819_schm03.pdf [1,47 MB]
Veřejná příloha:
14100_schm03.pdf [585,80 kB]
Oponentura:
48346_Mevenkamp.pdf [880,20 kB]
Hodnocení vedoucího:
57819_sterbovl.pdf [61,95 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/57819/podrobnosti