Analysis of Health Related Financial Flows and Patient Satisfaction with Private Health Care in the Czech Republic

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analysis of Health Related Financial Flows and Patient Satisfaction with Private Health Care in the Czech Republic
Autor práce:
Supová, Aneta
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Štěrbová, Ludmila
Osoba oponující práci:
Antonovic , Vladan
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
This Master Thesis focuses on the structure of health related financial flows and patient satisfaction with privately owned hospitals in the Czech Republic. The main aim was to provide a general overview of health care system in the Czech Republic, to describe how the health care system is financed, and to find out if patients hospitalized in privately owned hospitals are more satisfied with the care provided in this type of hospitals. Having analyzed the major statistical reports from the WHO, EU, and the Institution of Health Information and Statistics of the Czech Republic, the theoretical part provided a comprehensive summary of health care, health financial flows, and pricing of health treatments. The practical part, on the other hand, shows distribution of health costs among differently aged people in the form of contribution/expenditure ratio. Finally, the results of the questionnaires conducted among patients in privately owned hospitals enabled to conclude that patients in the Czech Republic are still not fully aware of the difference between privately and publically owned hospitals.
Klíčová slova:
Health financing ; Health care ; Patient satisfaction

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
24. 3. 2016
Datum podání práce:
15. 6. 2016
Datum obhajoby:
15.09.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
57134_xsupa03.pdf [1,71 MB]
Veřejná příloha:
14083_xsupa03.pdf [5,07 MB]
Oponentura:
46062_Antonovic .pdf [899,70 kB]
Hodnocení vedoucího:
57134_sterbovl.pdf [62,87 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/57134/podrobnosti