Státní cenzura Internetu a metody jejího obcházení

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Státní cenzura Internetu a metody jejího obcházení
Autor práce:
Kolář, Martin
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Doucek, Petr
Osoba oponující práci:
Hološka, Jiří
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá státní cenzurou Internetu. Cílem práce je zmapovat techniky státní cenzury Internetu a metody pro její obcházení. V první části jsou představeny organizace a projekty monitorující státní cenzuru Internetu ve světě, dále autor popisuje metody odhalení nežádoucí komunikace a způsoby její filtrace. Následující část se zabývá základními principy obcházení Internetové cenzury a přiblížením jednotlivých technik. Dalším cílem je ověření metod obcházení Internetové cenzury v praxi. Pro měření si autor zvolil Čínskou lidovou republiku, kde zjišťoval stav cenzury a následně testoval úspěšnost metod pro obcházení cenzury. Prezentované výstupy slouží jako přehled technik státní cenzury Internetu a obcházecích metod a mohou být využity jako základ pro další práce.
Klíčová slova:
Internetová cenzura v ČLR; obcházení Internetové cenzury; státní cenzura Internetu; svoboda Internetu

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Podniková informatika
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra systémové analýzy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 3. 2016
Datum podání práce:
9. 12. 2016
Datum obhajoby:
22.09.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
56881_xkolm79.pdf [1002,83 kB]
Oponentura:
48917_holj07.pdf [1,15 MB]
Hodnocení vedoucího:
56881_doucek.pdf [178,29 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/56881/podrobnosti