Globální sledování kontejnerových zásilek jako nástroj ke zlepšení služeb zákazníkům

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Globální sledování kontejnerových zásilek jako nástroj ke zlepšení služeb zákazníkům
Autor práce:
Šrámková, Eva
Typ práce:
Disertační práce / info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Vedoucí práce:
Novák, Radek
Osoba oponující práci:
Cempírek, Václav; Průša, Bohumil
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The thesis analyses the factors of customer decision-making process by choosing a freight forwarder in the Czech Republic market. While applying factors by other relevant research studies dealing with the decision-making process of customers in non-European countries, the research examines factors characteristic for the Czech customers. Questionnaires and in-depth interviews as research methods are applied. Within the research, a new service quality instrument TARRQUAL was developed. The TARRQUAL was proved on a survey including 250 customers of freight forwarder Kühne+Nagel Czech Republic. As service quality measurement, TARRQUAL is supposed to be applied particularly in logistics business field. The project aims at providing input for empirical research in the field of service quality in container shipping, which is lacking in the Central and East European countries.
Klíčová slova:
service quality; decision-making factors; container transportation

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Logistics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 11. 2014
Datum podání práce:
30. 9. 2016
Datum obhajoby:
17.01.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
50120_xsrae02.pdf [1,79 MB]
Oponentura:
49811_Cempírek.pdf [897,57 kB]
Oponentura:
49812_Průša.pdf [312,26 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/50120/podrobnosti