The Value of CSR for Czech Consumers

Autor práce: Faradji, Elise
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Osoba oponující práci: Seror, Patricia

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: The Value of CSR for Czech Consumers
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: Nowadays consumers purchasing behavior is influenced by new factors such as the social and environmental implication of companies. This is why Corporate Social Responsibility (CSR) is a growing trend which companies need to look after carefully. However implementing an efficient CSR strategy is a complex process for corporations; especially since the core concept of CSR remain quite blurry. The goal of this study is to analyze the perception of consumers towards CSR to find out about the value creation that CSR produce for consumers and its impact on their purchasing behavior. This paper will ultimately help companies to implement their CSR strategy more efficiently. This study aims to contribute by conducting an in-depth analysis of consumers attitudes and behavior towards CSR. If most of researchers are using a quantitative approach this study means to deal with the issue with a qualitative perspective. Indeed twelve semi-structured interviews will support the findings. On top of those practical and physical interviews some theoretical knowledge will be added to the construction of the argument especially to bring a framework that shows the importance of all types of value creation (functional emotional and social). The findings of the thesis emphasize the facts already proven by other researchers; value creation is fundamental to make consumers care about CSR. However the study will show how much skepticism towards CSR can impact negatively consumers purchasing behavior. The research will help companies implementing more successful CSR strategy and develop new solutions to reach customers and influence their purchasing behavior through the creation of value for them.
Klíčová slova: corporate et social responsibility; consumers benefits; value creation; purchasing behavior

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 4. 2016
Datum podání práce: 20. 5. 2016
Datum obhajoby: 24.11.2016
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce57289_elif01.pdf [998,31 kB]
Veřejná příloha14326_elif01.docx [15,49 kB]
Oponentura49832_Seror.pdf [27,00 kB]
Hodnocení vedoucího57289_sterbovl.pdf [60,66 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/57289/podrobnosti