Entrepreneurship in Chile from a Viewpoint of a Foreign Investor

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Entrepreneurship in Chile from a Viewpoint of a Foreign Investor
Překlad názvu:
Podnikání v Chile z hlediska zahraničního investora
Autor práce:
Česká, Markéta
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Štěrbová, Ludmila
Osoba oponující práci:
Halík, Jaroslav
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na podnikání v Chile z hlediska zahraničního investora. Hlavním cílem práce je zobrazit Chilské podnikatelské prostředí použitím reálného obchodního příkladu. První část se zabývá PESTLE analýzou Chile. Druhá část se zaměřuje na podmínky spuštění a provozování obchodu v této zemi. Ve třetí části je zkoumán a vyhodnocen hotelový projekt. Odpovídající závěr je vyvozen pro ukončení práce.
Klíčová slova:
Podnikání; Hotel; Chile

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
22. 2. 2016
Datum podání práce:
1. 12. 2016
Datum obhajoby:
30.01.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
56350_krum02.pdf [2,76 MB]
Veřejná příloha:
14718_krum02.pdf [537,34 kB]
Oponentura:
49871_halik.pdf [65,20 kB]
Hodnocení vedoucího:
56350_sterbovl.pdf [63,44 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/56350/podrobnosti