Corporate Social Responsibility and its Impact on Purchasing Behavior

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Corporate Social Responsibility and its Impact on Purchasing Behavior
Autor práce:
Grigoryan, Lusine
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Král, Petr
Osoba oponující práci:
Olšanová, Květa
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The awareness and concern regarding social and environmental issues is growing among representatives of the business sector and they cannot eliminate the impact that they have. Corporate Social Responsibility is a complex strategy to govern the whole process of doing business. The objective of the Diploma Thesis is to prepare comprehensive analysis of current CSR practices in the Czech Republic and find out what type of impact the socially responsible practices of a company can have on a customers behaviour. The used literature represents pervious findings in the field, mainly researches done among Czech customers. In the practical part personal interviews with the company representative will be held in order to examine practical implications of CSR practices for the biggest brewery; Anheusher-Busch InBev.
Klíčová slova:
international standards; philanthropy; social concerns; ethics; environmental issues; cost optimization; Corporate Social Responsibility; sustainability

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
2. 10. 2015
Datum podání práce:
15. 5. 2016
Datum obhajoby:
03.01.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
54448_gril00.pdf [742,92 kB]
Oponentura:
50272_xhavk02.pdf [64,75 kB]
Hodnocení vedoucího:
54448_kralp.pdf [63,58 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/54448/podrobnosti