Závislosť finančnej gramotnosti a dopytu po produktoch zabezpečujúcich tretí vek

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Závislosť finančnej gramotnosti a dopytu po produktoch zabezpečujúcich tretí vek
Překlad názvu:
Závislost finanční gramotnosti a poptávky po produktech zabezpečujících třetí věk
Autor práce:
Zimermannová, Petra
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Radová, Jarmila
Osoba oponující práci:
Rajl, Jiří
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Predmetom tejto diplomovej práce je skúmanie vzťahu medzi finančnou gramotnosťou a pravdepodobnosťou vstupu do súkromných pilierov dôchodkového systému v Českej republike pre občanov starších ako 50 rokov. Zatiaľ čo prvá časť práce poskytuje prehľad penzijných systémov a reforiem vo svete so zameraním na Českú republiku, druhá časť práce prináša teoretický základ k problematike finančnej gramotnosti a indikátorov merateľnosti stupňa finančnej gramotnosti na základe rôznych medzinárodných štúdií a výskumov. Posledná časť tejto práce je výskumnou časťou. Za účelom skúmania vzťahu medzi finančnou gramotnosťou a dopytom po rôznych formách sporenia na dôchodok sme v našej diplomovej práci vytvorili model logistickej regresie, kde sme zvolili nezávislé vysvetľujúce premenné na základe teoretického základu z druhej časti práce. Závislou premennou v našom modeli bola pravdepodobnosť sporenia v súkromnom pilieri penzijného systému. Posledná časť práce tiež prináša zhrnutie našich záverov o významnosti finančnej gramotnosti pri rozhodovaní o sporení na dôchodkový vek a tiež záver, že nízky level finančnej gramotnosti českých občanov bol jedným z dôvodov zrušenia druhého piliera v Českej republike.
Klíčová slova:
penzijní systém; penzijní reforma; soukromé pilíře penzijního systému; finanční gramotnost

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 6. 2016
Datum podání práce:
6. 1. 2017
Datum obhajoby:
20.12.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
58009_xzimp00.pdf [1,21 MB]
Oponentura:
50139_rajj02.pdf [284,51 kB]
Hodnocení vedoucího:
58009_radova.pdf [339,92 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/58009/podrobnosti