Vývoj interního manažerského informačního systému ve společnosti Dolphin consulting, s.r.o.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vývoj interního manažerského informačního systému ve společnosti Dolphin consulting, s.r.o.
Autor práce:
Církovský, Tomáš
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Maryška, Miloš
Osoba oponující práci:
Kasl, Tomas
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Main goal of this master thesis is to create Management Information System for company Dolphin consulting, s.r.o. based on technologies available within its infrastructure. Next goal is conduct preliminary verification of the created Management Information System. Generally, the Management Information System is created in accordance with resources including but not limited to Business Intelligence, Management Information Systems literature and experiences of the author. The most important assets of this thesis are creating of the system for Dolphin consulting, s.r.o. and initial verification of created system for its further development and highlight issues that arise. This master thesis is divided into two logical parts. The first part is purely theoretical and describes the issues of data warehousing according to Kimball and Inmon, OLAP Cubes and Management Information Systems. Practical part of thesis describes implementation of Business Intelligence tools as a part of created Management Information System in company Dolphin consulting, s.r.o. At the end of this part is the above stated preliminary verification of the Management Information System with list of recommendations for improving the system.
Klíčová slova:
Reporting; ETL; data warehouse; Business Intelligence; Cognos; Management Information Systems

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
11. 1. 2016
Datum podání práce:
16. 5. 2016
Datum obhajoby:
27.01.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
56873_xcirt00.pdf [3,15 MB]
Veřejná příloha:
14847_xcirt00.pdf [413,68 kB]
Oponentura:
50047_Kasl.pdf [274,58 kB]
Hodnocení vedoucího:
56873_maryskam.pdf [183,51 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/56873/podrobnosti