Macroeconomic Impact of Maternity (Parental) Leave Comparing the Czech Republic with Brazil

Autor práce: Kalkusová, Marie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: De Castro, Tereza
Osoba oponující práci: Neumann, Pavel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Macroeconomic Impact of Maternity (Parental) Leave Comparing the Czech Republic with Brazil
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: This thesis aims to estimate the macroeconomic impact of maternity and parental/paternal leave in the Czech Republic and Brazil. In addition, the thesis stresses out the costs of Czech model application to Brazil and vice-versa. The first chapter brings a theoretical framework. It compares the analyzed policies in both countries and introduces the relevant terms. The second chapter estimates the costs of maternity and parental/paternal leave related to public expenditure and GDP for the years 2005-2014 and brings own simulation model for Czech model application to Brazil and vice-versa. The third chapter analyses the inefficiencies and suggest possible mitigation. The results show the costs of 0.71% of GDP and 1.66% of public expenditure in the Czech Republic and 0.50% GDP and 2.27% of public expenditure in Brazil in 2014. The Czech model applied in Brazil would be very costly and the opposite scenario would lead to the decrease of macroeconomic burden in the Czech Republic. The thesis also analyzes the influence of maternal and parental leave in other areas, such as labor market, where the current structure may penalize Czech women in long term. By this analysis, the thesis contributes to the current debate about the impact, the length and costs of maternity and parental leave.
Klíčová slova: maternity leave; family policies; paternal leave; the Czech Republic; Brazil; parental leave; macroeconomic impact

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 9. 2015
Datum podání práce: 6. 12. 2016
Datum obhajoby: 11.01.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce54188_xkalm55.pdf [1,42 MB]
Oponentura50224_neumann.pdf [65,54 kB]
Hodnocení vedoucího54188_xsuct04.pdf [63,49 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/54188/podrobnosti