Postavenie Chile v medzinárodnom cestovnom ruchu

Autor práce:
Beňadiková, Jana
Typ práce:
Diplomová práce
Vedoucí práce:
Valentová, Jana
Osoba oponující práci:
Dragula, Ladislav

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Postavenie Chile v medzinárodnom cestovnom ruchu
Typ práce:
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Jazyk práce:
Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá postavením Chile v medzinárodnom turizme. Jej hlavným cieľom je zhodnotenie postavenia Chile v medzinárodnom cestovnom ruchu na základe konkurecieschopnosti krajiny. Na začiatku je charakterizovaná ekonomicko-politická situácia krajiny. Ďalej sú analyzované predpoklady pre rozvoj turizmu a konkurecieschopnosť krajiny v cestovnom ruchu so zameraním na subregión Južná Amerika. Okrem toho sa práca venuje rozboru príjazdového, výjazdového a domáceho cestovného ruchu s následnou analýzou vplyvu cestovného ruchu na ekonomiku Chile. Na záver je predikovaný budúci vývoj medzinárodných príjazdov na základe regresnej analýzy.
Klíčová slova:
cestovný ruch; medzinárodný turizmus; predikcia; Chile; konkurencieschopnosť

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of International Relations

Název katedry:
Department of Tourism

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Postavenie Chile v medzinárodnom cestovnom ruchu
Překlad názvu:
The Position of Chile in International Tourism
Typ práce:
Master thesis
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
This diploma thesis analyses the position of Chile in international tourism. The main purpose is to evaluate Chile´s status in international tourism based on the competitiveness of the country. At the begining of the thesis, the theory is defined. Then, the economy and political backgroud of Chile is specified, followed by the description of the preconditions for tourism development and its competitiveness in the tourism industry. Moreover, inbound, outbound and domestic tourism are analysed and followed by tourism impact on the economy of the country. Last chapter predicts future development of international arrivals to the country based on the regression analysis.
Klíčová slova:
tourism industry; prediction; international tourism; Chile; competitiveness

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of International Relations

Název katedry:
Department of Tourism

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
24. 2. 2016

Datum podání práce:
9. 12. 2016

Datum obhajoby:
12.01.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
56482_xbenj42.pdf [2,00 MB]

Veřejná příloha:
14461_xbenj42.pdf [667,60 kB]

Oponentura:
50593_Dragula.pdf [240,20 kB]

Hodnocení vedoucího:
56482_valentoj.pdf [61,85 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/56482/podrobnosti