Právní analýza řízení uprchlické krize ve Spolkové republice Německo

Autor práce: Sikorská, Eliška
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Grmelová, Nicole
Osoba oponující práci: Kříž, Radim

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Právní analýza řízení uprchlické krize ve Spolkové republice Německo
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá analýzou řízení uprchlické krize ve Spolkové republice Německo ve vztahu k platnému právu Evropské unie. V rámci teoretického úvodu se práce zaměřuje na definici stěžejních pojmů a dotčených oblastí práva EU. Druhá část práce je věnována přijatým opatřením a politice Spolkové republiky Německo v čele se spolkovou kancléřkou Angelou Merkel. V poslední části práce jsou opatření analyzována na základě výzkumné otázky, tedy zda Spolková republika Německo postupuje při řešení uprchlické krize v souladu s platným právem Evropské unie.
Klíčová slova: uprchlická krize; Spolková republika Německo; právo Evropské unie; Angela Merkel

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra podnikového a evropského práva
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Právní analýza řízení uprchlické krize ve Spolkové republice Německo
Překlad názvu: Legal analysis on the management of the refugee crisis in the Federal Republic of Germany
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis analyzes the management of refugee crisis in the Federal Republic of Germany in relation to the applicable law of the European Union. In theoretical introduction, the thesis focuses on the definition of key concepts and the related areas of EU law. The second part is devoted to the policy of the Federal Republic of Germany led by Federal Chancellor Angela Merkel and the actions adopted. In the last part, these actions are analyzed in accordance with the main research question of this thesis, namely whether Germany is dealing with the immigrant crisis in accordance with the law of the European Union.
Klíčová slova: refugee crisis; Germany; European Union law; Angela Merkel

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Business and European Law
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 2. 2016
Datum podání práce: 31. 1. 2017
Datum obhajoby: 12.01.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce56556_xsike01.pdf [1,19 MB]
Oponentura48844_rkriz.pdf [63,12 kB]
Hodnocení vedoucího56556_grmelova.pdf [61,13 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/56556/podrobnosti