Hodnocení systému získávání, výběru a přijímání zaměstnanců

Autor práce: Siřínková, Nela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořáková, Zuzana
Osoba oponující práci: Vávra, Radovan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Hodnocení systému získávání, výběru a přijímání zaměstnanců
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce se věnuje získávání, výběru a přijímání zaměstnanců do společnosti. Cílem této diplomové práce je provedení analýzy procesu získávání, výběru a přijímání zaměstnanců ve vybrané společnosti, zhodnocení současného stavu těchto procesů a vytvoření návrhu a doporučení na zlepšení těchto procesů. Práce je tvořena teoretickou a praktickou částí. Teoretická část vychází z rešerše odborné literatury a je členěna do kapitol, ve kterých jsou popsána východiska, základní poznatky a systém fungování jednotlivých procesů získávání, výběru a přijímání a adaptace zaměstnanců. Praktická část práce zahrnuje uvedení do oblasti podnikání vybrané společnosti, představení této společnosti, analýzu současného stavu, jeho zhodnocení a návrhy a doporučení na zlepšení procesů získávání, výběru a přijímání zaměstnanců.
Klíčová slova: přijímání; výběr; zaměstnanci; adaptace; získávání

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra personalistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Hodnocení systému získávání, výběru a přijímání zaměstnanců
Překlad názvu: The evaluation of the process of recruitment, selection and hiring employees
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The thesis is focused on the process of recruitment, selection and hiring employees in to the company. The main goal of the thesis is to analyse and evaluate the process of recruitment, selection and hiring employees in selected company and determine conclusions and recommendations which can improve the whole process. The thesis is devided into theoretical and practical part. The theoretical part includes the description of the theoretical bases and background of the topic. The practical part focuses on the selected company, the presentation of its structure, business field and the current processes. The aim is to analyse the process of recruitment, selection and hiring employees, evaluate this processes and suggest particular recommendations.
Klíčová slova: recruitment; employees; hiring; selection; adaptation

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Personnel Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 4. 2016
Datum podání práce: 15. 12. 2016
Datum obhajoby: 07.02.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce57505_xsirn00.pdf [1,80 MB]
Oponentura50477_Vávra.pdf [69,12 kB]
Hodnocení vedoucího57505_zdvorak.pdf [78,22 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/57505/podrobnosti