Problematika církevních restitucí v České republice

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Problematika církevních restitucí v České republice
Autor práce:
Novopacká, Zuzana
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Louda, Tomáš
Osoba oponující práci:
Matula, Miloš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the issue called church restitutions and the topic of the separation between churches and the state in the Czech Republic. Its main goal is to provide a comprehensive view on this controversial theme. The theoretical part provides basic definition of related concepts and contains a historical analysis of church property. The practical part consist of analysis of the Act. No. 428/2012 Coll. and highlights its strengths and weaknesses. It also contains some examples of contentious cases dealing with the return of church property. Based on this bachelor thesis we can say there is a many irregularities and critical points of adopted Act and we may find this topic very debatable.
Klíčová slova:
churches and religious communities; property injustices; Act No. 428/2012 Coll.; separation; restitutions

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Law
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 3. 2016
Datum podání práce:
30. 6. 2016
Datum obhajoby:
08.02.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
55733_xnovz25.pdf [1,44 MB]
Oponentura:
50736_matm01.pdf [380,60 kB]
Hodnocení vedoucího:
55733_lout01.pdf [463,48 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/55733/podrobnosti