Employer branding společnosti se zaměřením na atraktivitu zaměstnavatele vůči studentům a absolventům

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Employer branding společnosti se zaměřením na atraktivitu zaměstnavatele vůči studentům a absolventům
Autor práce:
Slivka, Matúš
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Machek, Martin
Osoba oponující práci:
Kolouchová, Daniela
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
dd
Klíčová slova:
f; em; f

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
23. 2. 2016
Datum podání práce:
1. 12. 2016
Datum obhajoby:
08.02.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
56380_xslim00.pdf [1,66 MB]
Veřejná příloha:
14584_xslim00.xlsx [72,60 kB]
Oponentura:
50158_qkold01.pdf [433,53 kB]
Hodnocení vedoucího:
56380_xmacm42.pdf [131,01 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/56380/podrobnosti