Ekonomické a kulturní aspekty provozu zoologických zahrad v ČR

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Ekonomické a kulturní aspekty provozu zoologických zahrad v ČR
Autor práce:
Čulíková, Alžběta
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Kouba, Vojtěch
Osoba oponující práci:
Tyslová, Irena
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis deals with the economic and cultural aspects of zoos. The theoretical part describes the historical development of facilities engaged in animal husbandry. It also discusses the zoos of the Czech Republic and their specifics. It studies their current mission and approaches the service of zoos in terms of legislation. It compares their attractiveness to other tourist attractions. It analyses how the Czech zoos function among other international institutions and these institutions are also introduced in detail. It approximates the principles of the location selection for zoos and possible sources of their financing. The practical part of this thesis compares three important Czech zoos in detail. It analyses their functioning on the basis of selected sub-criteria.
Klíčová slova:
finance; tourism; breed rescue program; association of ZOOs; zoo

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Arts management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
15. 11. 2015
Datum podání práce:
15. 5. 2016
Datum obhajoby:
08.02.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
55570_xcula00.pdf [2,73 MB]
Oponentura:
50831_tysi00.pdf [497,05 kB]
Hodnocení vedoucího:
55570_xkouv10.pdf [36,80 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/55570/podrobnosti