A Comparison of the Unconventional Monetary Policies of the ECB and the FED

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
A Comparison of the Unconventional Monetary Policies of the ECB and the FED
Překlad názvu:
Porovnání nekonvenční měnové politiky ECB a FED
Autor práce:
Bohůnek, Matěj
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Hnát, Pavel
Osoba oponující práci:
Marcel Bluhm, Eric Pentecost and
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Měnová politika amerického Fedu a ECB se začala výrazně měnit v důsledku celosvětové ekonomické krize. Cílem této práce je analyzovat vývoj nekonvenčních měnových nástrojů v USA a EU po vypuknutí globální krize a dnes s pomocí klíčových ekonomických modelů, jmenovitě IS-LM-BP model a kvantitativní teorie peněz. Práce by měla dále posoudit dopady přijatých nástrojů a programů a vyvodit závěry o jejich úspěchu. Teoretická část vysvětluje model IS-LM-BP a kvantitativní teorii peněz a popisuje nekonvenční měnové nástroje, jenž centrální banky mohou použít při dosažení nulové úrokové sazby. Praktická část analyzuje evropskou a americkou ekonomiku pomocí vysvětlených modelů. Následně jsou popsány a porovnány implementované nástroje Fed a ECB. Tato práce by měla být uzavřena s tvrzením, že transmisní mechanismus byl obnoven pomocí nestandardních opatření, avšak nebylo dosaženo žádoucí stabilizace cenové hladiny.
Klíčová slova:
ECB; FED; Nekonvenční měnová politika

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Economics of Globalisation and European Integration
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra světové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
11. 2. 2016
Datum podání práce:
1. 7. 2016
Datum obhajoby:
13.01.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
56108_xbohm23.pdf [1,83 MB]
Oponentura:
50435_Marcel Bluhm.pdf [337,62 kB]
Hodnocení vedoucího:
56108_hnatp.pdf [863,90 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/56108/podrobnosti