Teorie holandské nemoci a její aplikace na země s vlastní měnovou politikou a členy měnové unie

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Teorie holandské nemoci a její aplikace na země s vlastní měnovou politikou a členy měnové unie
Autor práce:
Fiala, Vojtěch
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Šíma, Ondřej
Osoba oponující práci:
Dvořák, Michal
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This diploma thesis aims to give a comprehensive picture of a phenomenon called The Dutch Disease whose symptoms had been increasing in many countries during the second half of the 20th century, especially in connection with mining. The first part deals with the detailed description of traditional economic theory and its later upgrades. In the second part, the Dutch Disease theory is applied to the member countries of the European Monetary Union and highlights the problems of asymmetric shocks, which may include among others the discovery of mineral resources. The third part then attempts to look at the recent European balance of payments crisis through the eyes of the Dutch Disease theory and to highlight a number of common symptoms.
Klíčová slova:
resource boom; monetary union; exchange rate; fiscal policy; Dutch Disease; deindustrialization; inflation; export; natural resource course; capital flows

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Monetary Theory and Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
21. 3. 2015
Datum podání práce:
2. 1. 2017
Datum obhajoby:
01.02.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
52319_xfiav12.pdf [1,71 MB]
Oponentura:
50376_xdvom44.pdf [222,14 kB]
Hodnocení vedoucího:
52319_xsimo09.pdf [448,10 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/52319/podrobnosti