The economics of organized crime: evidence on FDI attraction in Latin America and Caribbean

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
The economics of organized crime: evidence on FDI attraction in Latin America and Caribbean
Autor práce:
Tošovský, Štěpán
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Klosová, Anna
Osoba oponující práci:
Jackson, Ian
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
This paper attempts to investigate the degree to which organized crime affects FDI in 15 Latin America and Caribbean countries during 2006-2014 period. We employed four crime proxies: homicide rate, organized crime index, business cost of terrorism index and business cost of crime index and analyzed their impact on overall, sectoral and industrial FDI inflows. We find evidence of a deterrent effect of organized crime on FDI inflows; in particular on FDI in secondary and tertiary sectors. On the contrary FDI inflows in more extractive industries - primary sector - are less affected by the presence of organized crime
Klíčová slova:
industry specific FDI; Latin America and Caribbean; Foreign Direct Investment; FDI; sector specific; organized crime

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Economics of Globalisation and European Integration
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 6. 2016
Datum podání práce:
30. 9. 2016
Datum obhajoby:
13.01.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
59721_xtoss01.pdf [993,62 kB]
Oponentura:
50418_Jackson.pdf [219,11 kB]
Hodnocení vedoucího:
59721_klosova.pdf [143,66 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/59721/podrobnosti