Analýza cenové elasticity poptávky po pivu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza cenové elasticity poptávky po pivu
Autor práce:
Hromadníková, Kateřina
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Mirvald, Michal
Osoba oponující práci:
Babin, Jan
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The thesis analyses price elasticity of beer demand. Hypothesis about inelastic demand is tested first for nationwide level and then on data of specific brewery. Elasticity was determined by regression analysis, specifically by ordinary least squares with all variables expressed in logarithmic form. Consumption of beer is the endogenous variable and price of bottled beer (price of one hectoliter of beer in case of brewery), average gross income and price level are in the role of the exogenous variables. The hypothesis about inelastic demand was successfully proved. Price elasticity estimates range from -0,66 to -0,2. In case of specific brewery price was not significant. On the other hand, average gross income seems to be the significant determinant. According to income elasticity beer seems to be luxury good in case of specific brewery and necessity in case of nationwide level.
Klíčová slova:
regression analysis; price elasticity of demand; beer; consumption

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 10. 2016
Datum podání práce:
17. 1. 2017
Datum obhajoby:
07.02.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
59511_xhrok11.pdf [1,88 MB]
Oponentura:
50514_babin.pdf [407,57 kB]
Hodnocení vedoucího:
59511_mirvald.pdf [325,92 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/59511/podrobnosti