Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza cenové elasticity poptávky po pivu

Autor práce: Hromadníková, Kateřina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Mirvald, Michal
Osoba oponující práci: Babin, Jan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza cenové elasticity poptávky po pivu
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Práce analyzuje cenovou elasticitu poptávky po pivu. Hypotéza o neelastické poptávce je ověřována na celostátní úrovni a na datech konkrétního pivovaru. K výpočtu elasticity je použita regresní analýza, konkrétně metoda nejmenších čtverců v logaritmickém tvaru. Do modelu vstupuje jako vysvětlovaná proměnná spotřeba piva, a jako vysvětlující proměnné cena lahvového piva (v případě konkrétního pivovaru cena za jeden hl piva), průměrný hrubý příjem na osobu a vývoj cenové hladiny. Hypotézu o cenově neelastické poptávce se podařilo potvrdit. Cenová elasticita poptávky po pivu se pohybuje v rozmezí hodnot -0,66 až -0,2. U konkrétního pivovaru však není vliv ceny prokázán. Jako signifikantní determinant se naopak jeví průměrný hrubý příjem na osobu. Z hlediska důchodové elasticity vykazuje pivo hodnoty luxusního statku v případě konkrétního pivovaru a nezbytného statku v případě celostátní úrovně.
Klíčová slova: pivo; cenová elasticita poptávky; regresní analýza; spotřeba

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra ekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza cenové elasticity poptávky po pivu
Překlad názvu: The analysis of price elasticity of demand for beer
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The thesis analyses price elasticity of beer demand. Hypothesis about inelastic demand is tested first for nationwide level and then on data of specific brewery. Elasticity was determined by regression analysis, specifically by ordinary least squares with all variables expressed in logarithmic form. Consumption of beer is the endogenous variable and price of bottled beer (price of one hectoliter of beer in case of brewery), average gross income and price level are in the role of the exogenous variables. The hypothesis about inelastic demand was successfully proved. Price elasticity estimates range from -0,66 to -0,2. In case of specific brewery price was not significant. On the other hand, average gross income seems to be the significant determinant. According to income elasticity beer seems to be luxury good in case of specific brewery and necessity in case of nationwide level.
Klíčová slova: regression analysis; price elasticity of demand; beer; consumption

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 10. 2016
Datum podání práce: 17. 1. 2017
Datum obhajoby: 07.02.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce59511_xhrok11.pdf [1,88 MB]
Oponentura50514_babin.pdf [407,57 kB]
Hodnocení vedoucího59511_mirvald.pdf [325,92 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/59511/podrobnosti