Index of Economic Freedom, case of Czech Republic

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Index of Economic Freedom, case of Czech Republic
Autor práce:
Shrbený, Filip
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Stroukal, Dominik
Osoba oponující práci:
Máslo, Lukáš
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
We have identified number of possible advices for the Czech Republic to improve its rating for both Heritage Foundation and Fraser Institute Economic Freedom Index, which often leads to top 10 countries in the world. These advices range from cuts in government spending, betterment in judicial system, to the establishing healthier environment for startups and advices to combat corruption. We further noticed some divergence between above mentioned indexes and managed to evaluate those indexes, which showed the simplicity yet usefulness of Heritage EFI and flexibility and sensitivity of the Fraser EFI. Weak sides of the research were noted and ideas for further research were given.
Klíčová slova:
improvement; EFI; advices; evaluation

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Economics
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 10. 2016
Datum podání práce:
1. 1. 2017
Datum obhajoby:
03.02.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
59422_xshrf00.pdf [684,11 kB]
Oponentura:
50668_xmasl14.pdf [649,25 kB]
Hodnocení vedoucího:
59422_xstrd08.pdf [162,48 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/59422/podrobnosti