Analýza vypovídací schopnosti výkazu zisku a ztráty sestaveného podle českých účetních předpisů a IFRS

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza vypovídací schopnosti výkazu zisku a ztráty sestaveného podle českých účetních předpisů a IFRS
Autor práce:
Čermáková, Bohuslava
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Valášková, Mariana
Osoba oponující práci:
Vašek, Libor
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This master thesis deals with an issue of the profit and loss statement. The theoretical part of the thesis describes the nature of the financial statements, the individual elements of the financial statements and after that, it focuses on the one particular statement which is profit and loss statement. The thesis also describes the basic building blocks of this particular statement and further specifies its appearance. The analysis is conducted in terms of Czech accounting standards and IFRS. In the analytical part of the thesis, the main focus lies on the research of the explanatory power of the profit and loss statement in practice. It analyzes the statement from the perspective of external users. The researched companies were randomly selected and they publish their financial statements prepared in accordance with Czech accounting standards and IFRS. The main approach used in this master thesis is the financial analysis, within which are carried out the horizontal and vertical analysis, ratios calculations and all results are compared over time and also among competitors. The income statement offers really important information to the users of financial statements, but for deeper explanation users have to always look into the other financial statements, because all of them are connected together.
Klíčová slova:
comprehensive income; financial statements; income statement

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 3. 2016
Datum podání práce:
1. 1. 2017
Datum obhajoby:
25.01.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
57084_xcerb10.pdf [1,33 MB]
Oponentura:
50414_vasek.pdf [135,62 kB]
Hodnocení vedoucího:
57084_xvalm31.pdf [150,95 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/57084/podrobnosti