What is the rationale behind immigration policies? Do developed countries really want to restrict immigration?

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
What is the rationale behind immigration policies? Do developed countries really want to restrict immigration?
Překlad názvu:
Jaké je zdůvodnění restriktivní migrační politiky? Chtějí rozvinuté země omezovat migraci?
Autor práce:
Tsybyktarov, Aldar
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Klosová, Anna
Osoba oponující práci:
Coniglio, Nicola
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Jaké je zdůvodnění restriktivní migrační politiky? Chtějí rozvinuté země omezovat migraci?
Klíčová slova:
migrační krize; politická ekonomie; veřejné mínění; oecd; migrace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Economics of Globalisation and European Integration
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 6. 2016
Datum podání práce:
30. 9. 2016
Datum obhajoby:
13.03.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
59738_xtsya01.pdf [1,66 MB]
Oponentura:
51040_Coniglio.pdf [211,72 kB]
Hodnocení vedoucího:
59738_klosova.pdf [223,51 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/59738/podrobnosti