What is the rationale behind immigration policies? Do developed countries really want to restrict immigration?

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
What is the rationale behind immigration policies? Do developed countries really want to restrict immigration?
Autor práce:
Tsybyktarov, Aldar
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Klosová, Anna
Osoba oponující práci:
Coniglio, Nicola
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
What is the rationale behind immigration policies? Do developed countries really want to restrict immigration?
Klíčová slova:
restriction; migration; policy; oecd; developed countries

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Economics of Globalisation and European Integration
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 6. 2016
Datum podání práce:
30. 9. 2016
Datum obhajoby:
13.03.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
59738_xtsya01.pdf [1,66 MB]
Oponentura:
51040_Coniglio.pdf [211,72 kB]
Hodnocení vedoucího:
59738_klosova.pdf [223,51 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/59738/podrobnosti