Doba nezaměstnanosti v České republice pohledem analýzy přežití

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Doba nezaměstnanosti v České republice pohledem analýzy přežití
Autor práce:
Čabla, Adam
Typ práce:
Disertační práce / info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Vedoucí práce:
Malá, Ivana
Osoba oponující práci:
Komárková, Lenka; Popelka, Jan
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
In the presented thesis the aim is to apply methods of survival analysis to the data from the Labour Force Survey, which are interval-censored. With regard to this type of data, I use specific methods designed to handle them, especially Turnbull estimate, weighted log-rank test and the AFT model. Other objective of the work is the design and application of a methodology for creating a model of unemployment duration, depending on the available factors and its interpretation. Other aim is to evaluate evolution of the probability distribution of unemployment duration and last but not least aim is to create more accurate estimate of the tail using extreme value theory. The main benefits of the thesis can include the creation of a methodology for examining the data from the Labour Force Survey based on standard techniques of survival analysis. Since the data are internationally comparable, the methodology is applicable at the level of European Union countries and several others. Another benefit of this work is estimation of the parameters of the generalized Pareto distribution on interval-censored data and creation and comparison of the models of piecewise connected distribution functions with solution of the connection problem. Work brought empirical results, most important of which is the comparison of results from three different data approaches and specific relationship between selected factors and time to find a job or spell of unemployment.
Klíčová slova:
Survival Analysis; Extreme Value Theory; Unemployment Duration; Labour Force Survey; Interval Censoring

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika
Typ studijního programu:
Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Statistics and Probability
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 10. 2010
Datum podání práce:
15. 3. 2017
Datum obhajoby:
19.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
29786_xcaba02.pdf [3,10 MB]
Veřejná příloha:
14926_xcaba02.zip [876,33 kB]
Oponentura:
51162_Popelka.pdf [902,31 kB]
Oponentura:
51163_komarkol.pdf [365,74 kB]
Hodnocení vedoucího:
29786_malai.pdf [130,15 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/29786/podrobnosti