Administrativní zátěž podnikatelů v České republice a její vliv na ekonomiku

Autor práce: Nebeská, Daniela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Písař, Pavel
Osoba oponující práci: Zeman, Karel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Administrativní zátěž podnikatelů v České republice a její vliv na ekonomiku
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Vzhledem k tomu, že Česká republika je často kritizována spolu s Evropskou unií za nadměrnou regulaci podnikatelského prostředí, je cílem mé práce zmapování a zhodnocení administrativní zátěže podnikatelů v České republice. Provedu analýzu podnikatelské zátěže podnikatelů, která vyplývá z právních předpisů.Zjistím náklady, které podnikatelé vynaloží na splnění informačních požadavků a povinností, které jim ukládá stát a dále vliv administrativy Evropské unie na českou legislativu, respektive do jaké míry zatěžují ekonomiku České republiky právní předpisy přenesené z Evropské unie.Vyhledám metody resp. metodiky, které státní administrativa ČR využívá ke snížení administrativní zátěže podnikatelů. Zmapuji a vyhodnotím reformní kroky, které byly provedeny jednak na evropské úrovni a jednak na úrovni České republiky.V rámci Evropské unie se zaměřím na jeden členský stát, který reformy v této oblasti provedl a dále provádí a uvedu srovnání s ČR.
Klíčová slova: Evropská unie; Podnikatelské prostředí; Byrokracie; Regulace; Administrativní zátěž

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Administrativní zátěž podnikatelů v České republice a její vliv na ekonomiku
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Vzhledem k tomu, že Česká republika je často kritizována spolu s Evropskou unií za nadměrnou regulaci podnikatelského prostředí, je cílem mé práce zmapování a zhodnocení administrativní zátěže podnikatelů v České republice. Provedu analýzu podnikatelské zátěže podnikatelů, která vyplývá z právních předpisů.Zjistím náklady, které podnikatelé vynaloží na splnění informačních požadavků a povinností, které jim ukládá stát a dále vliv administrativy Evropské unie na českou legislativu, respektive do jaké míry zatěžují ekonomiku České republiky právní předpisy přenesené z Evropské unie.Vyhledám metody resp. metodiky, které státní administrativa ČR využívá ke snížení administrativní zátěže podnikatelů. Zmapuji a vyhodnotím reformní kroky, které byly provedeny jednak na evropské úrovni a jednak na úrovni České republiky.V rámci Evropské unie se zaměřím na jeden členský stát, který reformy v této oblasti provedl a dále provádí a uvedu srovnání s ČR.
Klíčová slova: Evropská unie; Podnikatelské prostředí; Byrokracie; Regulace; Administrativní zátěž

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 1. 2008
Datum podání práce: 17. 1. 2008
Datum obhajoby: 14.09.2009
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce8011_xnebd00.pdf [873,18 kB]
Veřejná příloha749_xnebd00.pdf [40,52 kB]
Hodnocení vedoucího8011_pisp01.pdf [166,92 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/8011/podrobnosti