Administrativní zátěž podnikatelů v České republice a její vliv na ekonomiku

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Administrativní zátěž podnikatelů v České republice a její vliv na ekonomiku
Autor práce:
Nebeská, Daniela
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Písař, Pavel
Osoba oponující práci:
Zeman, Karel
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Vzhledem k tomu, že Česká republika je často kritizována spolu s Evropskou unií za nadměrnou regulaci podnikatelského prostředí, je cílem mé práce zmapování a zhodnocení administrativní zátěže podnikatelů v České republice. Provedu analýzu podnikatelské zátěže podnikatelů, která vyplývá z právních předpisů.Zjistím náklady, které podnikatelé vynaloží na splnění informačních požadavků a povinností, které jim ukládá stát a dále vliv administrativy Evropské unie na českou legislativu, respektive do jaké míry zatěžují ekonomiku České republiky právní předpisy přenesené z Evropské unie.Vyhledám metody resp. metodiky, které státní administrativa ČR využívá ke snížení administrativní zátěže podnikatelů. Zmapuji a vyhodnotím reformní kroky, které byly provedeny jednak na evropské úrovni a jednak na úrovni České republiky.V rámci Evropské unie se zaměřím na jeden členský stát, který reformy v této oblasti provedl a dále provádí a uvedu srovnání s ČR.
Klíčová slova:
Evropská unie; Podnikatelské prostředí; Byrokracie; Regulace; Administrativní zátěž

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 1. 2008
Datum podání práce:
17. 1. 2008
Datum obhajoby:
14.09.2009

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
8011_xnebd00.pdf [873,18 kB]
Veřejná příloha:
749_xnebd00.pdf [40,52 kB]
Hodnocení vedoucího:
8011_pisp01.pdf [166,92 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/8011/podrobnosti