Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Mortgage backed securities v USA a Evropě

Autor práce: Růžička, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Radová, Jarmila
Osoba oponující práci: Stádník, Bohumil

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Mortgage backed securities v USA a Evropě
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá hypoteční sekuritizací, jež je v kontextu poslední světové krize označována za jednoho z viníků vzniklých problémů. Ačkoli sekuritizace, zvláště pak hypotečních úvěrů v dnešní podobě, je součástí tohoto světa už více než 40 let, dozvídáme se o možných důsledcích jejího použití až poměrně krátce. Spojení sekuritizace a hypotečních úvěrů nízkopříjmovým skupinám obyvatel dalo za vznik specifickému sektoru sekuritizovaných subprime úvěrů, jejichž riziko bylo hrubě podceňováno a ve svém důsledku vyústilo v obrovské ztráty pro finanční a investiční instituce. V práci je podrobně analyzován vývoj hypoteční sekuritizace ve Spojených státech amerických, kde se sekuritizace vyvinula za podpory vlády a její následné rozvinutí ve významných evropských zemích, konkrétně Velké Británii, Nizozemsku a Německu. V každé zemi je prozkoumán původ a vývoj hypotečních sekuritizačních operací a jejich vliv na úpravu regulatorních pravidel.
Klíčová slova: emise cenných papírů; special purpose vehicle; mortgage-backed securities; sekuritizace; government sponsored enterprise; hypoteční úvěr

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Mortgage backed securities v USA a Evropě
Překlad názvu: Mortgage backed securities in USA and Europe
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis focuses on mortgage securitization that is blamed for being one of the causes of the recent world economy crisis. Although mortgage securitization has existed for more than 40 years, the world is learning about the possible consequences in the last 10 years and less. The connection of low-income clients of mortgage industry and securitization field has led to the creation of subprime mortgage securitization market. The risk of this market has been greatly underestimated and in its end led to enormous loses to financial and investment institutions. The thesis analyses in detail the development of mortgage securitization in the USA, where the securitization industry started with big help from the government. Then it focuses on the transformation of securitization to important European economies, specifically to United Kingdom, Netherlands and Germany. In each country is analyzed the historical development of mortgage securitization and its influence on the regulatory rules and laws connected to securitization.
Klíčová slova: bond issuance; securitization; government sponsored enterprise ; mortgage-backed securities; mortgage loan; special purpose vehicle

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 11. 2015
Datum podání práce: 1. 6. 2016
Datum obhajoby: 21.06.2016
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce56305_xruzj30.pdf [1,30 MB]
Oponentura48708_stab01.pdf [195,39 kB]
Hodnocení vedoucího56305_radova.pdf [335,80 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/56305/podrobnosti