Privatizace a transformace železnic

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Privatizace a transformace železnic
Autor práce:
Růt, Štěpán
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Montag, Josef
Osoba oponující práci:
Nováček, Jan
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Cílem práce je vysvětlit rozdíl v přístupu jednotlivých provozovatelů osobní železniční dopravy na dopravní cestu ve Velké Británii a České republice. V britském modelu privatizovaných železnic je veškerá osobní železniční doprava zajišťována soukromými dopravci. V České republice pro soukromé dopravce existují bariéry vstupu na trh. Studie se snaží odhalit jejich příčiny a s využitím britského modelu najít řešení na zlepšení situace.
Klíčová slova:
přirozený monopol; franšíza; výběrová řízení; železniční doprava; transformace; privatizace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 1. 2008
Datum podání práce:
25. 1. 2008
Datum obhajoby:
27.03.2008

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
8059_xruts01.pdf [461,23 kB]
Oponentura:
5024_Nováček.pdf [170,16 kB]
Hodnocení vedoucího:
8059_montagj.pdf [166,57 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/8059/podrobnosti