Finanční analýza a finanční plán společnosti Efko cz, s. r. o.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Finanční analýza a finanční plán společnosti Efko cz, s. r. o.
Autor práce:
Pudilová, Veronika
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Škerlíková, Tatiana
Osoba oponující práci:
Bobek, Michal
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with an evaluation and assessment of the financial situation and future development of the company named Efko cz, s. r. o. based on the processing of financial analysis for years 2010 to 2014. The first part is defined by the methodology of financial analysis, description of specific financial indicators and predictive models evaluating the creditworthiness or financial crunch of the company. In the second part, all these instruments are applied to the selected company. Their resulting values are verbally commented and justified. Additional part is competitive comparison in the sector. Conclusion of the practical part consists of short-term financial plan for 2015, which shows the likely future development of the company. According to the results of financial analysis and short-term financial plan can be concluded that the company belongs in terms of financial health to the level slightly above average with assumption of a further positive development, and in comparison with its competitors appears to be a stable company with no financial difficulties.
Klíčová slova:
short-term financial plan; financial health; absolute and ratio indicators; financial analysis; food industry; Efko

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
15. 3. 2016
Datum podání práce:
30. 6. 2016
Datum obhajoby:
20.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
56991_xpudv02.pdf [1,63 MB]
Oponentura:
48389_xbobm04.pdf [160,34 kB]
Hodnocení vedoucího:
56991_xsket01.pdf [32,21 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/56991/podrobnosti