Využití parabolic SAR v technické analýze spotového kursu pro podporu intradenního obchodování

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Využití parabolic SAR v technické analýze spotového kursu pro podporu intradenního obchodování
Autor práce:
Koucký, Marek
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Žilák, Pavel
Osoba oponující práci:
Fičura, Milan
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this bachelor's thesis is to verify the possibility of usage of the indicator parabolic SAR in technical analysis of spot rates for intraday trading support. The first part of this work is dedicated to theory of technical analysis and its criticism based on hypothesis of the efficient market and random walk. The second part is devoted to characteristics and construction of the indicator parabolic SAR. The third part describes the functions of the platform MetaTrader 5 and application MQL5 Wizard. In the fourth part there are specified and tested trading strategies based on the indicator parabolic SAR. The last part of this work continues to testing the strategies of previous part in more detailed optimisation. Further it analyses the results of optimisation process of parameters of indicator parabolic SAR and compares the trailing stop signals of indicator parabolic SAR and Moving Average.
Klíčová slova:
parabolic SAR; MQL5 Wizard; MetaTrader 5; automated trading system; technical analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
22. 3. 2016
Datum podání práce:
3. 6. 2016
Datum obhajoby:
23.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
57100_xkoum56.pdf [1,43 MB]
Veřejná příloha:
13920_xkoum56.rar [4,20 MB]
Oponentura:
48882_xficm03.pdf [156,31 kB]
Hodnocení vedoucího:
57100_zilakp.pdf [297,94 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/57100/podrobnosti