Využití parabolic SAR v technické analýze spotového kursu pro podporu intradenního obchodování

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Využití parabolic SAR v technické analýze spotového kursu pro podporu intradenního obchodování
Autor práce:
Koucký, Marek
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Žilák, Pavel
Osoba oponující práci:
Fičura, Milan
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem této bakalářské práce je ověřit možnost využití indikátoru parabolic SAR v technické analýze spotového kursu pro podporu intradenního obchodování. Celá práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola je věnována teorii technické analýzy a její kritice. Druhá kapitola je zaměřena na charakteristiku a konstrukci indikátoru parabolic SAR. Třetí kapitola této práce popisuje fungování obchodní platformy MetaTrader 5 a aplikace MQL5 Wizard. Ve čtvrté kapitole jsou blíže specifikovány a testovány jednotlivé obchodní strategie. Poslední pátá kapitola se zabývá důkladnějším testováním a optimalizací nejlépe hodnocených strategií z předchozí kapitoly. Současně vyhodnocuje optimalizované parametry indikátoru parabolic SAR a porovnává indikátory parabolic SAR a MA při použití v rámci automatického obchodního systému jako indikátorů pro výstup z pozice.
Klíčová slova:
automatický obchodní systém; technická analýza; Parabolic SAR; MQL5 Wizard; MetaTrader 5

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
22. 3. 2016
Datum podání práce:
3. 6. 2016
Datum obhajoby:
23.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
57100_xkoum56.pdf [1,43 MB]
Veřejná příloha:
13920_xkoum56.rar [4,20 MB]
Oponentura:
48882_xficm03.pdf [156,31 kB]
Hodnocení vedoucího:
57100_zilakp.pdf [297,94 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/57100/podrobnosti