Analýza komunikační strategie značky Starbucks se zaměřením na digitální marketing a sociální média

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza komunikační strategie značky Starbucks se zaměřením na digitální marketing a sociální média
Autor práce:
Herodesová, Nikola
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Olšanová, Květa
Osoba oponující práci:
Halík, Jaroslav
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem této bakalářské práce je analýza komunikační strategie společnosti Starbucks se zaměřením na digitální marketing a sociální média. Práce se zabývá sociálními médii, která společnost Starbucks využívá jako nástroj k marketingové komunikaci a analyzuje jejich úspěšnost. Teoretická část je věnována charakteristice komunikačního mixu, komunikačních strategií a především digitálního marketingu, jeho cílů a konkrétních typů. V práci jsou uvedeny jednotlivá sociální média, které významným způsobem ovlivňují dnešní trh. Praktická část je zaměřena na analýzu komunikační strategie společnosti Starbucks. Práce se zabývá především sociálními médii, na kterých Starbucks vystupuje. V poslední části je vytvořena analýza měření úspěšnosti na Instagramu a Facebooku a z té jsou vyvozena doporučení na zlepšení komunikace na těchto sítích.
Klíčová slova:
Digitální marketing; Facebook; Instagram; Příspěvek; Starbucks; Sociální sítě

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
11. 5. 2015
Datum podání práce:
20. 4. 2016
Datum obhajoby:
25.05.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
52976_xhern01.pdf [14,70 MB]
Oponentura:
46953_halik.pdf [62,01 kB]
Hodnocení vedoucího:
52976_xhavk02.pdf [63,75 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/52976/podrobnosti