Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza komunikační strategie značky Starbucks se zaměřením na digitální marketing a sociální média

Autor práce: Herodesová, Nikola
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Olšanová, Květa
Osoba oponující práci: Halík, Jaroslav

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza komunikační strategie značky Starbucks se zaměřením na digitální marketing a sociální média
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Hlavním cílem této bakalářské práce je analýza komunikační strategie společnosti Starbucks se zaměřením na digitální marketing a sociální média. Práce se zabývá sociálními médii, která společnost Starbucks využívá jako nástroj k marketingové komunikaci a analyzuje jejich úspěšnost. Teoretická část je věnována charakteristice komunikačního mixu, komunikačních strategií a především digitálního marketingu, jeho cílů a konkrétních typů. V práci jsou uvedeny jednotlivá sociální média, které významným způsobem ovlivňují dnešní trh. Praktická část je zaměřena na analýzu komunikační strategie společnosti Starbucks. Práce se zabývá především sociálními médii, na kterých Starbucks vystupuje. V poslední části je vytvořena analýza měření úspěšnosti na Instagramu a Facebooku a z té jsou vyvozena doporučení na zlepšení komunikace na těchto sítích.
Klíčová slova: Digitální marketing; Facebook; Instagram; Příspěvek; Starbucks; Sociální sítě

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza komunikační strategie značky Starbucks se zaměřením na digitální marketing a sociální média
Překlad názvu: Analysis of communication strategy of Starbucks company with an emphasis on digital marketing and social media
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The main objective of the thesis is to analyze the communication strategy of Starbucks company with an emphasis on analysis of digital marketing and social media. The paper describes the use of social media and its success rate.The theoretical part is focused on the characteristics of the communication mix, the communication strategy, and most importantly on digital marketing, its objectives and describes what the specific types are. In this section are described the main social media, which distinctly influence the current market. Secondly, the practical section is based on the analysis of communication strategies of Starbucks. It is mainly focused on social media, which are crucial for the company.Lastly, the work is concluded by analysis of the measurement of the performance on Instagram and Facebook followed by suggestions to improve the communication strategy of Starbucks on social media.
Klíčová slova: Instagram; Post; Social networks; Digital marketing; Starbucks; Facebook

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 5. 2015
Datum podání práce: 20. 4. 2016
Datum obhajoby: 25.05.2016
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce52976_xhern01.pdf [14,70 MB]
Oponentura46953_halik.pdf [62,01 kB]
Hodnocení vedoucího52976_xhavk02.pdf [63,75 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/52976/podrobnosti