Analýza komunikační strategie značky Starbucks se zaměřením na digitální marketing a sociální média

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza komunikační strategie značky Starbucks se zaměřením na digitální marketing a sociální média
Autor práce:
Herodesová, Nikola
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Olšanová, Květa
Osoba oponující práci:
Halík, Jaroslav
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The main objective of the thesis is to analyze the communication strategy of Starbucks company with an emphasis on analysis of digital marketing and social media. The paper describes the use of social media and its success rate.The theoretical part is focused on the characteristics of the communication mix, the communication strategy, and most importantly on digital marketing, its objectives and describes what the specific types are. In this section are described the main social media, which distinctly influence the current market. Secondly, the practical section is based on the analysis of communication strategies of Starbucks. It is mainly focused on social media, which are crucial for the company.Lastly, the work is concluded by analysis of the measurement of the performance on Instagram and Facebook followed by suggestions to improve the communication strategy of Starbucks on social media.
Klíčová slova:
Instagram; Post; Social networks; Digital marketing; Starbucks; Facebook

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
11. 5. 2015
Datum podání práce:
20. 4. 2016
Datum obhajoby:
25.05.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
52976_xhern01.pdf [14,70 MB]
Oponentura:
46953_halik.pdf [62,01 kB]
Hodnocení vedoucího:
52976_xhavk02.pdf [63,75 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/52976/podrobnosti