Trendy a metodiky v oblasti lidských zdrojů

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Trendy a metodiky v oblasti lidských zdrojů
Autor práce:
Skalická, Adéla
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Jenčková, Jiřina
Osoba oponující práci:
Bakos, Tomáš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The Master thesis is focused on the analysis of trends and methodologies in human resources in terms of personal agency Dream Job, which deals with staffing services in tourism. The first part deals mainly with modern trends in human resources, which affect the labor market situation. The second part deals with methods of recruitment of internal and external labor market. It focuses more detailed on the method of personal interview , psychometric testing and assessment center. The third chapter analyzes the recruitment agency Dream Job, its product and methodology of recruitment. Described is also a market development of personal agencies or specific examples and forms of tenders are described.
Klíčová slova:
Dream Job; tourism; headhunting; recruitment; hospitality; gastronomy; human resources; personal agency

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Tourism
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 6. 2015
Datum podání práce:
29. 4. 2016
Datum obhajoby:
30.05.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
53209_xskaa14.pdf [1,64 MB]
Oponentura:
47013_Bakos.pdf [66,86 kB]
Hodnocení vedoucího:
53209_jenj01.pdf [60,59 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/53209/podrobnosti