Trendy a metodiky v oblasti lidských zdrojů

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Trendy a metodiky v oblasti lidských zdrojů
Autor práce:
Skalická, Adéla
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Jenčková, Jiřina
Osoba oponující práci:
Bakos, Tomáš
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce je zaměřena na analýzu trendů a metodik v oblasti lidských zdrojů z pohledu personální agentury Dream Job, která se zabývá personálními službami v cestovním ruchu. První část práce se zabývá zejména novodobými trendy v personalistice, které mají vliv na situaci trhu práce. Druhá část práce se zabývá metodami získávání zaměstnanců z vnitropodnikového i vnějšího trhu práce. Detailně se zaměřuje na metodu osobního pohovoru, psychometrického testování a assessment centrum. Třetí kapitola analyzuje personální agenturu Dream Job, její produkt a metodiky získávání zaměstnanců. Popsán je vývoj trhu personálních agentur či jsou uvedeny konkrétní příklady a formy výběrových řízení.
Klíčová slova:
recruitment; Dream Job; gastronomy; hospitality; personalistika; lidské zdroje; personální agentura

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra cestovního ruchu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 6. 2015
Datum podání práce:
29. 4. 2016
Datum obhajoby:
30.05.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
53209_xskaa14.pdf [1,64 MB]
Oponentura:
47013_Bakos.pdf [66,86 kB]
Hodnocení vedoucího:
53209_jenj01.pdf [60,59 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/53209/podrobnosti