US PRESIDENTIAL ELECTORAL CAMPAIGN: the role of polling in primary elections

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
US PRESIDENTIAL ELECTORAL CAMPAIGN: the role of polling in primary elections
Překlad názvu:
US PRESIDENTIAL ELECTORAL CAMPAIGN: THE Role of Polling in Primary Elections
Autor práce:
Da Rold, Alessandro
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Dvořáková, Vladimíra
Osoba oponující práci:
Němec, Jan
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The analysis presented in the following dissertation investigates the importance of considering the level of decisiveness in pre-electoral early polls, when it comes to primary electoral forecasting. In light of the current electoral campaign for the presidential nomination in the United States, an experiment was conducted at the North Carolina State University in order to test hypotheses related to the accuracy of pre-electoral surveys. The core of the analysis regarded one single poll conducted over a five days' period in November 2015. A specific question set was included in the survey questionnaire in order to improve the understanding of people's decision during the pre-electoral period. The results have clearly supported the idea that previsions based on early-polls are little predictive of the final outcomes, if done as average mainstream media outlets usually do. Moreover, the analysis offers important case studies regarding the specific matter of early primary polls, and gives an understandable view of how the process functions in the field of electoral forecasting.
Klíčová slova:
PackPoll; Early-Polls; Public Opinion; American Elections 2016

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International and Diplomatic Studies
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra politologie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
21. 6. 2015
Datum podání práce:
29. 4. 2016
Datum obhajoby:
30.05.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
53472_dara01.pdf [2,32 MB]
Oponentura:
46697_nemecj.pdf [66,58 kB]
Hodnocení vedoucího:
53472_dvorakv.pdf [63,88 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/53472/podrobnosti