Termíny

19. 12. 2017 - 19. 12. 2017 - Společný den otevřených dveří všech fakult

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Výpis kvalifikačních prací je aktuálně upravován. Za případné komplikace se omlouváme.

Spotrebiteľ a jeho správanie na českom trhu s biokozmetikou

Autor práce: Samošiová, Júlia
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Postler, Milan
Osoba oponující práci: Mikeš, Jiří
Autor
Autor VŠKP: Nápověda Samošiová, Júlia
Informace o studiu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Instituce přidělující hodnost:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Studijní program a Studijní obor:Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:Bc.
Název fakulty:Fakulta mezinárodních vztahů [cs]
Faculty of International Relations [en]
Název katedry:Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací [cs]
Department of Retailing and Commercial Communications [en]
Informace o práci
Typ VŠKPBakalářská práce [cs]
Bachelor thesis [en]
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Název VŠKP Nápověda Spotrebiteľ a jeho správanie na českom trhu s biokozmetikou [sk]
Podnázev VŠKP: Nápověda -
Překlad názvu VŠKP: Nápověda Spotřebiteľ a jeho chování na českém trhu s bio kosmetikou [cs]
The consumer and his behavior on the czech market with organic cosmetics [en]
Překlad podnázvu VŠKP: Nápověda -
Předmětový popis VŠKP: Nápověda
přibližně 5-7 klíčových slov oddělených středníkem
spotřebitel; bio kosmetika; marketingový výzkum [cs]
consumer; marketing research; organic cosmetics [en]
bio kozmetika; marketingový výskum; spotrebiteľ [sk]
Abstrakt VŠKP: Nápověda
přibližně 50-100 slov bez rozlišení autorství
Cílem práce je zjistit jakou vědomost mají český spotřebitelé o bio kosmetice a jak se chovají při jejím nákupu. Práce se také zaměřuje na to, zda bio kosmetiku spotřebitelé nakupují nebo ne a jejich důvody. Začátek práce se věnuje definici spotřebitele, jeho chování a determinantmi. Také je zde zmíněné nákupní rozhodování, lojalita a životní styl spotřebitelů. Další část práce obsahuje marketingový výzkum a jeho podstatu. Jádro práce je věnováno charakteristice bio kosmetiky. Důležitou součástí je i vlastní dotazníkové šetření a vyhodnocení jeho výsledků. V závěru práce jsou navrženy marketingové doporučení do budoucna. [cs]
The aim of this tesis is to find out what knowledge czech consumers have about organic cosmetics and how they behave when they purchase it. The tesis also focuses on whether consumers buy organic cosmetics or not, and the reasons why. Beginning of this tesis is devoted to the definition of consumer behavior and its determinants, loyalty and lifestyle. Another section includes marketing research and its fundamentals. Third part is devoted to the characterization of organic cosmetics. An important part is also a questionnaire and its results. In conclusion I proposed some marketing recommendations for the future. [en]
Cieľom práce je zistiť akú vedomosť majú český spotrebitelia o bio kozmetike a ako sa správajú pri jej nákupe. Práca sa tiež zameriava na to, či bio kozmetiku spotrebitelia nakupujú alebo nie a ich dôvody. Začiatok práce sa venuje definícii spotrebiteľa, jeho správaniu a determinantom. Taktiež je tu zmienené nákupné rozhodovanie, lojalita a životný štýl spotrebiteľov. Ďalšia časť práce obsahuje marketingový výskum a jeho podstatu. Jadro práce je venované charakteristike bio kozmetiky. Dôležitou súčasťou je aj vlastné dotazníkové šetrenie a vyhodnotenie jeho výsledkov. V závere práce sú navrhnuté marketingové odporúčania do budúcnosti. [sk]
Jazyk VŠKP: Nápověda Slovensky [sk]
Slovak [en]
Osoba podílející se na vedení VŠKP: Nápověda Postler, Milan
Osoby podílející se na oponování VŠKP: Nápověda Mikeš, Jiří
Informace o odevzdání a obhájení
Datum podání VŠKP:10.09.2015
Datum poslední editace záznamu:26.05.2016 00:00:00
Datum obhajoby VŠKP: Nápověda 25.05.2016
Výsledek obhajoby:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Soubory
Hlavní práce53899_xsamj00.pdf [ 1,04 MB ]
Oponentura47593_mikesj.pdf [ 61,12 kB ]
Hodnocení vedoucího53899_postler.pdf [ 63,73 kB ]
Údaje z ISISu:
Identifikátorhttps://insis.vse.cz/zp/53899/podrobnosti