Spotrebiteľ a jeho správanie na českom trhu s biokozmetikou

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Spotrebiteľ a jeho správanie na českom trhu s biokozmetikou
Překlad názvu:
Spotřebiteľ a jeho chování na českém trhu s bio kosmetikou
Autor práce:
Samošiová, Júlia
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Postler, Milan
Osoba oponující práci:
Mikeš, Jiří
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Cílem práce je zjistit jakou vědomost mají český spotřebitelé o bio kosmetice a jak se chovají při jejím nákupu. Práce se také zaměřuje na to, zda bio kosmetiku spotřebitelé nakupují nebo ne a jejich důvody. Začátek práce se věnuje definici spotřebitele, jeho chování a determinantmi. Také je zde zmíněné nákupní rozhodování, lojalita a životní styl spotřebitelů. Další část práce obsahuje marketingový výzkum a jeho podstatu. Jádro práce je věnováno charakteristice bio kosmetiky. Důležitou součástí je i vlastní dotazníkové šetření a vyhodnocení jeho výsledků. V závěru práce jsou navrženy marketingové doporučení do budoucna.
Klíčová slova:
spotřebitel; bio kosmetika; marketingový výzkum

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 9. 2015
Datum podání práce:
6. 5. 2016
Datum obhajoby:
25.05.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
53899_xsamj00.pdf [1,04 MB]
Oponentura:
47593_mikesj.pdf [61,12 kB]
Hodnocení vedoucího:
53899_postler.pdf [63,73 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/53899/podrobnosti