Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Demografická struktura měst a venkova

Autor práce: Zuskinová, Veronika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Langhamrová, Jitka
Osoba oponující práci: Kozelský, Tomáš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Demografická struktura měst a venkova
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato práce srovnává venkovský prostor s městským prostorem za celou Českou republiku, ale také porovnává prostory z hlediska krajů. Nejprve porovnáváme základní územní a sídelní strukturu. Dále srovnáváme obyvatelstvo, kde jsou ukázány rozdíly různými demografickými ukazateli -- porodnost (potratovost), úmrtnost a pohyb obyvatelstva. A v poslední části porovnáváme situaci na trhu práce, protože zaměstnanost a nezaměstnanost je důležitým pravidelně sledovaným ekonomickým jevem.
Klíčová slova: městský prostor; demografie; venkovský prostor; demografie; městský prostor; venkovský prostor

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Sociálně ekonomická demografie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra demografie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Demografická struktura měst a venkova
Překlad názvu: Demographic structure of urban and rural
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This essay compares rural areas with urban space in whole Czech republic as well as this areas from the region point of view. First of all it contains comparison of base territorial and residential structure. Then we compare the population where the differences are visible in particular demographic indicators -- a natality (or index of abortions), mortality and population movement. The last part contains overview of a labour market because employment/unemployment is very important and regularly monitored economical phenomenon.
Klíčová slova: urban space; demographic; rural areas

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Sociálně ekonomická demografie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Demography
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 1. 2012
Datum podání práce: 10. 5. 2012
Datum obhajoby: 2016
Výsledek obhajoby: -

Soubory ke stažení

Hlavní práceSoubor bude zveřejněn po obhajobě
OponenturaSoubor bude zveřejněn po obhajobě
Hodnocení vedoucíhoSoubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.