Demografická struktura měst a venkova

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Demografická struktura měst a venkova
Autor práce:
Zuskinová, Veronika
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Langhamrová, Jitka
Osoba oponující práci:
Kozelský, Tomáš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This essay compares rural areas with urban space in whole Czech republic as well as this areas from the region point of view. First of all it contains comparison of base territorial and residential structure. Then we compare the population where the differences are visible in particular demographic indicators -- a natality (or index of abortions), mortality and population movement. The last part contains overview of a labour market because employment/unemployment is very important and regularly monitored economical phenomenon.
Klíčová slova:
urban space; demographic; rural areas

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Sociálně ekonomická demografie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Demography
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 1. 2012
Datum podání práce:
10. 5. 2012
Datum obhajoby:
2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Soubor bude zveřejněn po obhajobě
Oponentura:
Soubor bude zveřejněn po obhajobě
Hodnocení vedoucího:
Soubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.