Demografická struktura měst a venkova

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Demografická struktura měst a venkova
Autor práce:
Zuskinová, Veronika
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Langhamrová, Jitka
Osoba oponující práci:
Kozelský, Tomáš
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato práce srovnává venkovský prostor s městským prostorem za celou Českou republiku, ale také porovnává prostory z hlediska krajů. Nejprve porovnáváme základní územní a sídelní strukturu. Dále srovnáváme obyvatelstvo, kde jsou ukázány rozdíly různými demografickými ukazateli -- porodnost (potratovost), úmrtnost a pohyb obyvatelstva. A v poslední části porovnáváme situaci na trhu práce, protože zaměstnanost a nezaměstnanost je důležitým pravidelně sledovaným ekonomickým jevem.
Klíčová slova:
městský prostor; demografie; venkovský prostor; demografie; městský prostor; venkovský prostor

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Sociálně ekonomická demografie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra demografie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 1. 2012
Datum podání práce:
10. 5. 2012
Datum obhajoby:
2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Soubor bude zveřejněn po obhajobě
Oponentura:
Soubor bude zveřejněn po obhajobě
Hodnocení vedoucího:
Soubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.