Bezpečnost webových aplikací (PHP)

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Bezpečnost webových aplikací (PHP)
Autor práce:
Císař, Daniel
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Voříšek, Jiří
Osoba oponující práci:
Vronková, Lada
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Práce pojednává o běžných bezpečnostních ohrožních webových aplikací, kterou jsem napsané v programovacím jazyce PHP. Nabízí přehled následujících útoků: XSS, CSRF, SQL injection, session stealing, session fixation. V práci je uvedeno, jak se těmto útokům vyvarovat či minimalizovat jejich riziko.
Klíčová slova:
bezpečnost aplikací; PHP; implementace; SQL injection; XSS; CSRF; webové aplikace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Podnikové informační systémy
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Faculty of Informatics and Statistics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
27. 8. 2007
Datum podání práce:
27. 8. 2007
Datum obhajoby:
2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Oponentura:
Hodnocení vedoucího:

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.