Phishing

Autor práce: Vrbasová, Magdaléna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kučerová, Helena
Osoba oponující práci: Jeníčková, Kateřina

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Phishing
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Téma mé práce je Phishing, druh internetového podvodu, který se šíří pomocí nevyžádané pošty. Za cíl si kladu seznámení s problematikou phishingu. Ráda bych poskytla ucelené, přehledné informace týkající se phishing útoků, a provedla jejich vlastní průzkum. Mimo jiné bych ráda shrnula informace, které byly dosud napsané v českém jazyce a obohatila je o poznatky zahraničních organizací jako je např. Anti-Phishing Working Group a poskytla tak relativně ?stručný?, ale dostačující informace o phishing útocích. Celou práci rozdělím do dvou částí, z čehož část první orientovaná teoreticky bude následována částí druhou, zaměřenou spíše empiricky. První část bude rozdělena do několika bodů. V bodě prvním bych ráda pojednala a čtenáře seznámila se základními pojmy, objasnila význam slova phishing, charakterizovala útočníka a oběť, stručně popsala jak phishing probíhá. V dalším bodě se spíše zaměřím na metody, které jsou nejčastěji využívány při phishing útocích. Dále bych poskytla informace o tom, jak rozpoznat podvodný email. Jaká je prevence, popř. obrana, jak se postupuje v případě napadnutí, které organizace informovat. Na závěr teoretické části poskytnu statistické údaje. V druhé, praktické části, bych chtěla provést rozbor známých phishing útoků v posledních dvou letech. V každém měsíci vyberu jeden phishing report, který zdokumentuji. Jako zdroj informací využiji archív organizace Anti-Phishing Working Group. Budu se věnovat především rozdílnosti mezi skutečnými a podvrhnutými weby, formátu emailové zprávy, šifrování, kontinentu původu tohoto phishing emailu a jeho předmětu. Po zdokumentování 24 phishing útoků provedu srovnávací analýzu po jednotlivých letech. Výsledky mého bádání budou interpretovány v příslušných grafech.
Klíčová slova: phishing; nevyžádaná pošta; podvodný web; podvodný email

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Podnikové informační systémy
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra ekonometrie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Phishing
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Téma mé práce je Phishing, druh internetového podvodu, který se šíří pomocí nevyžádané pošty. Za cíl si kladu seznámení s problematikou phishingu. Ráda bych poskytla ucelené, přehledné informace týkající se phishing útoků, a provedla jejich vlastní průzkum. Mimo jiné bych ráda shrnula informace, které byly dosud napsané v českém jazyce a obohatila je o poznatky zahraničních organizací jako je např. Anti-Phishing Working Group a poskytla tak relativně ?stručný?, ale dostačující informace o phishing útocích. Celou práci rozdělím do dvou částí, z čehož část první orientovaná teoreticky bude následována částí druhou, zaměřenou spíše empiricky. První část bude rozdělena do několika bodů. V bodě prvním bych ráda pojednala a čtenáře seznámila se základními pojmy, objasnila význam slova phishing, charakterizovala útočníka a oběť, stručně popsala jak phishing probíhá. V dalším bodě se spíše zaměřím na metody, které jsou nejčastěji využívány při phishing útocích. Dále bych poskytla informace o tom, jak rozpoznat podvodný email. Jaká je prevence, popř. obrana, jak se postupuje v případě napadnutí, které organizace informovat. Na závěr teoretické části poskytnu statistické údaje. V druhé, praktické části, bych chtěla provést rozbor známých phishing útoků v posledních dvou letech. V každém měsíci vyberu jeden phishing report, který zdokumentuji. Jako zdroj informací využiji archív organizace Anti-Phishing Working Group. Budu se věnovat především rozdílnosti mezi skutečnými a podvrhnutými weby, formátu emailové zprávy, šifrování, kontinentu původu tohoto phishing emailu a jeho předmětu. Po zdokumentování 24 phishing útoků provedu srovnávací analýzu po jednotlivých letech. Výsledky mého bádání budou interpretovány v příslušných grafech.
Klíčová slova: phishing; nevyžádaná pošta; podvodný web; podvodný email

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Podnikové informační systémy
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 12. 2007
Datum podání práce: 27. 12. 2007
Datum obhajoby: 2016
Výsledek obhajoby: -

Soubory ke stažení

Hlavní práceSoubor bude zveřejněn po obhajobě
OponenturaSoubor bude zveřejněn po obhajobě
Hodnocení vedoucíhoSoubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.