Contract for work

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Contract for work
Autor práce:
Zahradníček, Pavel
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Švarc, Zbyněk
Osoba oponující práci:
Hásová, Jiřina
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
This thesis deals with the analysis of the legislation of the contract for work contained in the newly effective Civil Code. The first chapter focuses on the differences between a contract for work, a contract of purchase and an employment contract. The second chapter examines the terms of this contractual type (form, names of the parties, the object of the contract and the price for work). The third chapter is dedicated to the rights and obligations of the contracting parties (generally, in a relation to the construction, to the work with intagible result) and also regulates the ownership of the work. The fourth chapter deals with the defects of the work and the last fifth chapter discusses the comparison of selected legislations with the newly effective Civil Code, in the area of contract for work.
Klíčová slova:
The ownership right to work; Work; Liability for defects of work; Price for work

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Business and European Law
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
23. 6. 2014
Datum podání práce:
30. 4. 2015
Datum obhajoby:
12.01.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
48383_xzahp10.pdf [645,81 kB]
Veřejná příloha:
12478_xzahp10.doc [47,50 kB]
Oponentura:
45386_kotouc.pdf [60,34 kB]
Hodnocení vedoucího:
48383_svarc.pdf [61,41 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/48383/podrobnosti