Udržitelný cestovní ruch se zaměřením na Geopark Český ráj

Autor práce: Klacková, Anna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Abrhám, Josef
Osoba oponující práci: Brůžková, Pavla

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Udržitelný cestovní ruch se zaměřením na Geopark Český ráj
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: První kapitola je zaměřena na cestovní ruch a jeho vývoj. Je zde zdůrazněno, že každý vývoj má své hranice, které by neměly být překročeny a je nutno cestovní ruch regulovat. Jsou zde také trendy v poptávce, které směřují k šetrným formám cestovního ruchu. Do této části práce je začleněna SWOT analýza cestovního ruchu České republiky, ze které vyplývá, že právě udržitelný cestovní ruch má potenciál pro rozvoj v Čechách. Druhá kapitola je věnována principům a významu udržitelného cestovního ruchu a jeho forem. Poslední kapitola se zabývá Geoaparkem Český ráj. Cílem práce bylo vysvětlit fungování Geoparku a to především na základně spolupráce a partnertsví. V neposlední řadě je zde uvedena činnost Geoparku s nabídkou pro návštěvníky.
Klíčová slova: geopark; udržitelnost; partnerství

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra cestovního ruchu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Udržitelný cestovní ruch se zaměřením na Geopark Český ráj
Překlad názvu: Sustainable tourism focusing on Bohemian Paradise Geopark
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: First chapter deals with the tourism and his development. Each development has certain limits which should not be crossed. It is necessary to control and regulate tourism. Trends in demand lead to sustainable forms of tourism. The thesis also includes SWOT analysis of tourism of the Czech Republic. The results indicate proper condition for the development of sustainable tourism. The second chapter is focused on sustainable tourism, its principles and the importance of its development. The last chapter deals with Bohemian Paradise Geopark. The goal of the thesis is to explain how the Geopark works. There is described the significance of cooperation. The end of the thesis deals with the activities of Geopark.
Klíčová slova: cooperation; sustainability; geopark

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Tourism
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 10. 2013
Datum podání práce: 15. 5. 2014
Datum obhajoby: 10.09.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce44375_xklaa05.pdf [1,35 MB]
Oponentura44515_xbrup05.pdf [62,61 kB]
Hodnocení vedoucího44375_abrham.pdf [62,05 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/44375/podrobnosti