Hypotéza dvojího deficitu: empirická analýza na příkladu vybraných zemí

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Hypotéza dvojího deficitu: empirická analýza na příkladu vybraných zemí
Autor práce:
Jiránek, Roman
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Mandel, Martin
Osoba oponující práci:
Šíma, Ondřej
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The thesis deals with the problematics of the twin deficit hypothesis, e. g. the simultaneous deficits of the state budget and of the current account. In the theoretical part, there are presented two main theoretical approaches, the Keynesian conventional approach and the Ricardian model, and also the K -- M model. The thesis presents also the main analysis of a lot of papers which dealt with the given topic (e. g. papers by Roubini and Kim, Abell, Abbas and others etc.). The chosen countries for testing of the twin deficit hypothesis were the United States, Great Britain and Italy. There is thus presented the economic development in the given countries from the 80th of the 20th century by nowadays under the context of the world economy. In the practical part, the causalities going from the government deficit to the current account deficit were tested by means of econometrics. The VAR models, the co-integration analysis, Granger causality and the Impulse response function were used.
Klíčová slova:
Twin deficit; Ricardian approach; Keynesian approach; current account; K - M model; Italy; Great Britain; United States; government deficit

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Monetary Theory and Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
6. 7. 2014
Datum podání práce:
10. 8. 2015
Datum obhajoby:
17.09.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
48616_xjirr12.pdf [1,15 MB]
Oponentura:
44376_xsimo09.pdf [294,18 kB]
Hodnocení vedoucího:
48616_mandel.pdf [338,31 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/48616/podrobnosti