Dopady stabilizace bankovního sektoru na veřejné finance

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Dopady stabilizace bankovního sektoru na veřejné finance
Autor práce:
Šneková, Gabriela
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Pavel, Jan
Osoba oponující práci:
Vítek, Leoš
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tématem této práce je zhodnocení dopadů stabilizace bankovního sektoru na veřejné finance. V první části se práce zaměřuje na obecnou charakteristiku finančních krizí a poté je zmíněno několik případů finančních krizí od počátku 19. století do současnosti. V další části práce jsou popsány obecné přístupy k řešení problematických aktiv v bilancích bank. Tyto obecné přístupy jsou poté převedeny do praxe, kde jsou vysvětleny na ekonomikách Evropské unie a Ameriky. Klíčově vybrané státy jsou poté popsány z hlediska obecného vývoje ekonomiky, reálně poskytnutých záchranných programů, objemu pomoci a dopadů na ekonomické ukazatele a veřejné finance. Poslední kapitola je pak věnována zhodnocení amerického a evropského typu záchranných programů, kde jsou porovnány čtyři vybrané státy Evropské unie a Ameriky. Výsledkem je poté výběr jednoho typu programu, který vyšel lépe jak z hlediska dopadu na veřejné finance tak i z hlediska celkového ozdravení bankovního sektoru.
Klíčová slova:
Finanční krize; Bankovní sektor; Veřejné finance

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra veřejných financí
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 3. 2015
Datum podání práce:
28. 8. 2015
Datum obhajoby:
17.09.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
52061_xsneg00.pdf [2,27 MB]
Oponentura:
44410_vitek.pdf [148,85 kB]
Hodnocení vedoucího:
52061_pavelj.pdf [61,14 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/52061/podrobnosti