Demographic and Individual Factors as a Predictor of Social Entreprenurial Motivation among University Students

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Demographic and Individual Factors as a Predictor of Social Entreprenurial Motivation among University Students
Autor práce:
Eid, Miriam Sofie Olsen
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Štěrbová, Ludmila
Osoba oponující práci:
Halík, Jaroslav
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Social entrepreneurs are innovators that seek to benefit their society by establishing a sustainable social enterprise that address social needs. The aim of the present study was to investigate how demographic and individual factors might influence student's motivations to launch a social enterprise. Data were compiled from a web-survey and 149 university students from the Czech Republic and Malaysia informed our research. Five specific hypotheses were evaluated by correlational analysis, t-test, ANOVA and regression analysis in order to examine the relations between the dependent and independent variables. The results indicate that university and attitudes towards CSR are strongly related to social entrepreneurial motivation. Furthermore, basic need satisfaction had a positive, but modest correlation, while no significant differences between genders were found. Altogether the independent variables explained nearly 30% of the variance in student motivation to become social entrepreneurs. Implications for further research and development of social entrepreneurship initiatives are discussed.
Klíčová slova:
Social Corporate Responsibility; Social entrepreneurship; motivating factors; Malaysia; Czech Republic; CSR

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 3. 2015
Datum podání práce:
15. 5. 2015
Datum obhajoby:
25.09.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
52315_xeidm00.pdf [855,77 kB]
Oponentura:
44496_halik.pdf [201,08 kB]
Hodnocení vedoucího:
52315_sterbovl.pdf [63,04 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/52315/podrobnosti